Friday, 27/05/2022 - 01:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hòa An

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

/upload/33496/fck/files/TKB TRỰC TUYẾN.docx

THỜI KHÓA BIỀU DẠY TRỰC TUYẾN- ÁP DỤNG TỪ 13/9/2021

 

TOÁN( Học sáng thứ Hai

(Ngày 13/9/2021)

NGỮ VĂN( Học sáng thứ Ba)

(Ngày 14/9/2021)

TIẾNG ANH( Học sáng thứ Tư)

(Ngày 15/9/2021)

TIẾT

K6

K 7

K8

K9

K6

K 7

K8

K9

K6

K 7

K8

K9

1

7h30-

8h00

7h30-

8h00

7h30-

8h00

7h30-

8h00

7h30-

8h00

7h30-

8h00

7h30-

8h00

7h30-

8h00

7h30-

8h00

7h30-8

h00

7h30-

8h00

7h30-

8h00

2

8h30-9h00

8h30-9h00

8h30-9h00

8h30-9h00

8h30-9h00

8h30-

9h00

8h30-

9h00

8h30-9h00

8h30-

9h00

8h30-

9h00

8h30-

9h00

8h30-

9h00

3

9h30-10h00

9h30-10h00

9h30-10h00

9h30-10h00

9h30-10h00

9h30-10h00

9h30-10h00

9h30-10h00

9h30-10h00

9h30-10h00

9h30-

10h00

9h30-

10h00

 

 

VẬT LÝ( Học sáng thứ Năm)

(Ngày 16/9/2021)

HÓA HỌC ( Học sáng thứ Sáu)

(Ngày 17/9/2021)

SINH HỌC( Học chiều thứ Bảy)

(Ngày 18/9/2021)

TIẾT

K6

K 7

K8

K9

K6

K 7

K8

K9

K6

K 7

K8

K9

1

7h30-

8h00

 

 

7h30-

8h00

7h30-

8h00

 

7h30-

8h00

7h30-

8h00

13h30-

14h00

13h30-

14h00

13h30-

14h00

13h30-

14h00

2

8h30-9h00

 

 

8h30-9h00

8h30-

9h00

 

8h30-

9h00

8h30-9h00

14h30-15h00

14h30-15h00

14h30-15h00

14h30-15h00

3

9h30-10h00

 

 

9h30-10h00

9h30-10h00

 

9h30-10h00

9h30-10h00

15h30-

16h00

15h30-

16h00

15h30-

16h00

15h30-

16h00

 

 

LỊCH SỬ( Học chiều thứ Hai Ngày 13/9/2021)

ĐỊA LÍ ( Học chiều thứ Ba )

(Ngày 14/9/2021)

MÔN TIN chiều thứ Tư(15/9/2021)

TIẾT

K6

K 7

K8

K9

K6

K 7

K8

K9

K6

K 7

K8

K9

1

13h30-

14h00

13h30-

14h00

13h30-

14h00

 

13h30-

14h00

13h30-

14h00

 

13h30-

14h00

13h30-

14h00

13h30-

14h00

13h30-

14h00

13h30-

14h00

2

14h30-15h00

14h30-15h00

14h30-15h00

 

14h30-15h00

14h30-15h00

 

14h30-15h00

14h30-15h00

14h30-15h00

14h30-15h00

14h30-15h00

3

15h30-

16h00

15h30-

16h00

15h30-

16h00

 

15h30-

16h00

15h30-

16h00

 

15h30-

16h00

15h30-

16h00

15h30-

16h00

15h30-

16h00

15h30-

16h00

 

 

Chiều thứ Năm (16/9/2021) dành cho các môn gặp sự cố theo phân công.

TIẾT

K6

K 7

K8

K9

1

13h30-

14h00

13h30-

14h00

13h30-

14h00

13h30-

14h00

2

14h30-15h00

14h30-15h00

14h30-15h00

14h30-15h00

3

15h30-

16h00

15h30-

16h00

15h30-

16h00

15h30-

16h00

 

 

Chiều thứ Sáu (17/9/2021) dành cho các môn gặp sự cố theo phân công.

TIẾT

K6

K 7

K8

K9

1

13h30-

14h00

13h30-

14h00

13h30-

14h00

13h30-

14h00

2

14h30-15h00

14h30-15h00

14h30-15h00

14h30-15h00

3

15h30-

16h00

15h30-

16h00

15h30-

16h00

15h30-

16h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ghi chú: Trong một tiết, GV có thể dạy hai lớp trong cùng khối, cùng môn. Riêng chiều thứ Sáu và chiều thứ Bảy Gv muốn dạy lớp nào thì phải liên hệ các môn khác cùng lớp để không bị trùng tiết dạy.

 

                                                                                                                                           Hòa An, ngày 09 tháng 9 năm 2021

                                                                                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                     PHT

                                                                                                                                                                    (đã ký)

                                                                                                                                                           ĐOÀN VĂN TIẾN

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 17
Tháng 05 : 1.670
Năm 2022 : 15.373