Trường THCS Hòa An tổ chức Hội diễn văn nghệ " Mừng Đảng - mừng Xuân" và gây quỹ ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn